Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του ερευνητικού προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Το παρόν έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, βασικός σκοπός της οποίας είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος με σπουδές υψηλού επιπέδου και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με ικανά και επιστημονικά εξειδικευμένα στελέχη.

 

 

 

 

webhostreviewclub.com