Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 

Υποέργο 2 - CIM-SYMCLASS

 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, P. Mastorocostas, “Classification of Remotely Sensed Images Using the GeneSIS Fuzzy Segmentation Algorithm,” δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Απρίλιος 2015.

 

 • C. Topaloglou, S. Mylonas, D. Stavrakoudis, P. Mastorocostas, J. Theocharis, “Accurate Crop Classification Using Hierarchical Genetic Fuzzy Rule-Based Systems,” Proceedings of 2014 SPIE International Conference on Remote Sensing, Amsterdam, The Netherlands, September 2014.

 

 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, C. Topalogou, J. Theocharis, P. Mastorocostas, “A Watershed-based Spectral-Spatial Segmentation and Classification Scheme for Remote Sensing Images,” Proceedings of 5th GEOBIA, Thessaloniki, May 2014, pp. 335-338. 

 

 • C. Hilas, S. Kazarlis, I. Rekanos, P. Mastorocostas, “A Genetic Programming Approach to Telecommunications Fraud Detection and Classification,” Proceedings of International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers, Venice, Italy, March 2014, pp. 77-83.

 

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, S. Dova, D. Varsamis, “A TSK-based Fuzzy System for Telecommunications Time-series Forecasting,” Proceedings of 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems, Sofia, Bulgaria, vol. I, September 2012, pp. 146-151.

 

 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, P. Mastorocostas, “Spectral-Spatial Classification of Remote Sensing Images Using a Region-based GeneSIS Segmentation Algorithm,” Proceedings of 23rd IEEE International 

 

 • D. Stavrakoudis, C. Topaloglou, S. Mylonas, J. Theocharis, P. Mastorocostas, “Exploiting the Interpretability of Fuzzy Rule-Based Classifiers in the Context of Remote Sensing Classification Tasks,” υπόκρίση, Μάιος 2015

 

 

Υποέργο 3 - MICRODIV

 • Stelios Tsitsos, Anastasios Papatsoris, Ioanna Peikou, and Athina Chatziapostolou, Design and optimisation of novel microwave power dividers for use in modern wireless communication systems, Automated RF and Microwave Measurement Society Conference, Wyboston, UK, 18-19 November 2013

 

 • S. Tsitsos, D. Efstathiou, P. Kyriazidis, and A.A.P. Gibson, Design of an Ultra Wide-Band Power Divider with Harmonics Suppression, 6th International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”, Athens, 9-12 July, 2014 

 

 • Stelios Tsitsos, Hristos Anastassiu and Anastasios Papatsoris, 3-Way Wide-Band Planar Power Divider, 22nd Telecommunications forum TELFOR 2014, Serbia, Belgrade, November 25-27, 2014.

 

 

Υποέργο 4 - SEIVAS

 • N. Theodoulidis, A. Savvaidis, B. Margaris, E. Rovithis and E. Kirtas, “Defining shallow structure properties by composing ambient noise and geological data for seismic risk mitigation: The case of Serres city (northern Greece)”, Proceedings of the 1st International. GEOMAPPLICA Conference, Skiathos Island, Greece, 8-11 Sept., 2014, pp. 52-58

 

 • G. Panagopoulos, E. Kirtas, K. Mimidis, I. Sous, A. Kappos, I. Lialiampis and D. Chasapis, “Inventory of the building stock in the city of Serres (Greece) for seismic vulnerability assessment and loss estimation”, ERES 2015 - 10th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, 29 June - 01 July 2015, Opatija, Croatia, (accepted for presentation).

 

 • P. Koliopoulos, E. Kirtas, G. Panagopoulos and E. Mouratidis, “Implementation of elastic energy response spectra sustainability measures for the prediction of damage potential of ground strong motion records”,  8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, 12 – 15 July 2015, (accepted for presentation).

 

 

Υποέργο 5 - ACCESS

 • Fragidis G., Konstantas D., Tsourela T., Paschaloudis D. (2013). A Classification of Value Co-Creation Methods in Mobile Services. 8th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education - NHIBE 2013, 26-28 August, Chania, Creta, Greece. 

 

 • Tsourela M., Paschaloudis D. (2013). Familiarization of Greek students with Web 2.0 services. 8th NHIBE International Conference New Horizons in Industry, Business and Education, 26-28 August, Creta, Greece.

 

 • Fragidis, G., Konstantas, D., & Paschaloudis, D. (2014). Explaining the enigma of value co-creation: A classification framework. American Marketing Association  Service Interest Group, International Service Research Conference, Thessaloniki, June 13-15. 

 

 • Tsourela M., Paschaloudis D., Nerantzaki D. (2014). Customer value co-creation in electronic banking services. International Conference on Emerging Trends In Academic Research, November 25-26, Bali.

 

 • Tsourela M., Paschaloudis D., Fragidis G., Giouvanakis A. (2014). Collaboration learning as a tool supporting value co-creation. Evaluating students learning through concept maps. 4th World Conference On Educational Technology Researches, 28-29 November, Barcelona, Spain.

 

 • Tsourela M., Paschaloudis D., Soumaya Ben Letaïfa (2015). Value co-creation through the use of audience response systems in education. 2015 InstSIS/IAABR – Paris. International Multidisciplinary Academic Conferences under the Theme: Promoting Global Progress and Excellence in Academia, May 18-20, Paris, France. 

 

 • Fragidis, G., Konstantas, D., & Tarabanis, K. (2015). Value Co-Creation On The Mobile Cloud. 2015 Naples Forum on Service, Naples, 9 - 12 June 2015.

 

 • Fragidis, G., Konstantas, D., Tselepis T. (2015). Value Co-Creation in the Classroom: A Mobile Learning Approach, Canada International Conference on Education (CICE-2015), Toronto, Mississauga, Canada 22-24 June.

 

 • Paschaloudis D, Fragidis G., Athanasainas A., Konstantas D., Tarabanis K., (2015). Perspectives of value creation and co-creation in services. 9th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education - NHIBE 2015, 27-29 August, Skiathos. 

 

 • Koumpis Α, Smit S, Fragidis G, Handschuh S., Tarabanis K.(2015). Business Model Boutique: Tailored-made Solutions for Business Model Innovation. 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship – ECIE-2015, 17-18 September, Genoa, Italy.

 

 

Υποέργο 6 - SUSS

 • D. Kotzinos, S. Kleisarxaki, L. Theodoridou, V. Christophides, N. Petalidis, G. Kariotis (2015) “A Services Framework for Using Social Web as Social Sensor Web” in Second International Conference On Advances in Information Processing and Communication Technology - IPCT 2015, Rome 18-19 April, 2015

 

 • Stella Koliopanou, Sophia Kleisarchaki, Lila Theodoridou, Dimitris Kotzinos (2014) “Analyzing the [Greek] Twitter”. Proceedings of the 8th HellasGI National Conference on GIS, Athens Greece, 11 – 12 December 2014. 

 

 • Κολιοπάνου Στ., Κλεισαρχάκη Σ., Θεοδωρίδου Λ., Κοτζίνος Δημ., (2014) "Αναλύοντας το Ελληνικό Twitter", στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGis, 11-12 Δεκεμβρίου 2014, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

 

 

Υποέργο 8 - ETRFCST

 • Magoulios G., Dimitriadis S., Kydros D., 2013, «Inter-border Cooperation in the area of Serres Prefecture and Consequences of the EU Bulgarian Accession – An Empirical Research», 5th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2013, Instanbul, Turkey, May 09-12

 

 • Μαγούλιος Γιώργος, Νοτόπουλος Παναγιώτης και Παπαγιαννάκης Απόστολος, (2012), Οι Παραμεθόριες Περιοχές και η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας στην περιοχή του Νομού Σερρών, 12th International Conference on Regional Economic Development

 

 

Υποέργο 10 - EVADIODE

 • S. Kazarlis, J. Kalomiros, P. Mastorocostas, V. Petridis, A. Balouktsis, V. Kalaitzis, A Valais,  “A Method for Simulating Digital Circuits for Evolutionary Optimization,” Proceedings of the 10th Annual International Joint Conferences on Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2014), December 12-14, 2014.

 

 • S Kazarlis, J. Kalomiros, A. Balouktsis and V. Kalaitzis, “Evolving Optimal Digital Circuits Using Cartesian Genetic Programming With Solution Repair Methods”, Proceedings of the 2015 International Conference on Systems, Control, Signal Processing and Informatics (SCSI 2015), Barcelona, Spain, April 7-9, 2015, pp. 39-44.

 

 •  S. Kazarlis, J. Kalomiros, V. Kalaitzis, D. Bogas, P. Mastorokostas, A. Balouktsis, and V. Petridis, “Reconfigurable Hyper-Structures for Intrinsic Digital Circuit Evolution”, in Proceedings of CENICS 2015: The Eighth International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-electronics, Venice, Italy, August 22-28, 2015, pp. 31-36.

 

 • S. Kazarlis, J. Kalomiros, V. Kalaitzis, A. Balouktsis, and D. Bogas, “Intrinsic Evolution of Digital Circuits Based on a Reconfigurable Hyper-Structure” in Proceedings of the IEEE EUROCON 2015 conference: International Conference on Computer as a Tool, Salamanca, Spain, September 8-11, 2015, pp. 340-345.

 

webhostreviewclub.com