Τεχνικές Εκθέσεις

 

ΥΠ 9 «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»

  • ΠΕ 1: «Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  • Π.Ε. 2.1 : «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»
  • Π.Ε. 2.2 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
  • Π.Ε. 2.3 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
  • Π.Ε. 3 : «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  • Π.Ε. 4 : «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  • Π.Ε. 5 : «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  • Π.Ε. 6 : «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

webhostreviewclub.com