Προκήρυξη

 

Πρόσλκηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ »

webhostreviewclub.com