Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Δρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και

Μηχανικός Υπολογιστών

Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τηλ: 23210-49343

Fax: 23210-49128

Email: kazarlis(at)teiser.gr

Website: Δρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής 

 

webhostreviewclub.com