Υποέργο 4

 

Τίτλος

Εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Σερρών

Seismic vulnerability assessment of the building stock in the city of serres

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Κολιόπουλος Παναγιώτης

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι της Πράξης: 

 Η προτεινόμενη έρευνα αφορά μια ολοκληρωμένη μελέτη σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Σερρών με στόχο την αξιόπιστη εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών και κατ’ επέκταση την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση του σεισμικού κινδύνου.

Παραδοτέα: 

 1. Προσδιορισμός σεισμικής επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Σερρών
 2. Προσδιορισμός των γεωτεχνικών και γεωφυσικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών στην πόλη των Σερρών 
 3. Εκτίμηση φασμάτων απόκρισης σε διάφορες θέσεις της πόλης των Σερρών για επιλεγμένα σεισμικά σενάρια
 4. Καταγραφή του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Σερρών
 5. Μεθοδολογία και εργαλεία υπολογισμού της σεισμικής τρωτότητας των κτιρίων
 6. Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος
 7. Δημοσιοποίηση, διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας

 

Συνολικός Προυπολογισμός Υποέργου: 85,000.00 

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα 

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 2. ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 3. ΙΣΣΑΜ ΣΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α΄ ΙΤΣΑΚ

 

Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών  

 1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΡΤΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α΄ ΙΤΣΑΚ
 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΣΑΚ
 5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΒΙΘΗΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΣΑΚ
 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΤΠ ΠΔΕ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 7. ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
 9. ΔΗΜΟΥ-ΒΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 10. ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 11. ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ ΕΡΑΛΝΤ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
 12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 13. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
 14. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 15. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
 16. ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

 

 

webhostreviewclub.com