Υποέργο 6

 

Τίτλος

Πλαίσιο Υπηρεσιών για τη Χρήση του Κοινωνικού Διαδικτύου σαν Δίκτυο Αισθητήρων: Αναγνώριση Γεγονότων σε Πραγματικό Χρόνο με τη Χρήση Χωρικών, Χρονικών και Σημασιολογικών Αναφορών

A services framework for using the social web as sensor web: identifying events in real time using spatial, temporal and semantic references

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Θεοδωρίδου Ευαγγελία

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι της Πράξης: 

Το πλαίσιο υπηρεσιών που προτείνεται για να υπηρετήσει αυτό το μοντέλο θα έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει αυτόματα τα γεγονότα βασισμένο στις καταχωρίσεις των χρηστών στο κοινωνικό διαδίκτυο (ανάλογα βέβαια με την προσβασιμότητα, κλπ). Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δεν χρειάζεται να καθορίζει κανενός είδους πληροφορία από πριν αλλά θα ενημερώνεται για τα γεγονότα που αναγνωρίζει το πλαίσιο και θα μπορεί φυσικά να τα αγνοεί αν δεν τον ενδιαφέρουν. Τα γεγονότα θα αναγνωρίζονται με βάση τη χωρική (που) και τη χρονική (πότε) τους αναφορά και αν χρειαστεί και τη σημασιολογία τους.

 

Παραδοτέα: 

 1. Ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και εφαρμογών καθώς και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
 2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Πλαισίου Αναγνώρισης Γεγονότων σε Πραγματικό Χρόνο με βάση καταχωρίσεις σε κοινωνικά δίκτυα 
 3. Διεπαφή Χρήσης (UI) του πλαισίου για τον τελικό χρήστη
 4. Δοκιμή, Έλεγχος και Διόρθωση Λαθών του Λογισμικού και Παράδοσή του σε Δημόσια Χρήση

 

Συνολικός Προυπολογισμός Υποέργου: 85,000.00 

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα 

 1. Δ. ΚΟΤΖΙΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 2. Μ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 3. Β. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 4. Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HUDDERSFIELD (UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD)
 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ PARIS-SUD (UNIVERSITY OF PARIS-SUD)
 6. Δ. ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών  

 1. Γ. ΚΑΡΙΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 2. Π. ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΤΠ 
 3. Ν. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 

 Δικτυακός Τόπος Υποέργου: http://suss.teicm.gr/ 

webhostreviewclub.com