Υποέργο 7

 

Τίτλος

Βελτίωση επιφανειακών ιδιοτήτων κραμάτων τιτανίου

Improving surface properties of titanium alloys

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γκότσης Πασχάλης

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι της Πράξης: 

Κύρια επιδίωξη της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί η συστηματική μελέτη κάθε απλής ή πολύ-στοιχειακής επικάλυψης που εφαρμόζεται με την μέθοδο pack cementation σε κράματα τιτανίου, με σκοπό την επαύξηση της αντίστασης σε οξείδωση, διάβρωση και φθορά. Οι επιφανειακές τροποποιήσεις που μελετώνται περιλαμβάνουν επικαλύψεις που αποτελούνται από Β, Αl και Cr σε απλούς ή πολύ-στοιχειακούς συνδυασμούς και το υπόστρωμα των υλικών είναι κράματα τιτανίου. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της διάρκεια ζωής, σε συνθήκες φθοράς και οξείδωσης, του τιτανίου και των κραμάτων αυτού.

 

Παραδοτέα: 

 1. Επιλογή υλικού υποστρώματος, μεθοδολογιών και παραμέτρων διεργασίας επικαλύψεων 
 2. Θεωρητική & Πειραματική βελτιστοποίηση της επιλεχθείσας τεχνικής επιφανειακής τροποποίησης 
 3. Μελέτη της συμπεριφοράς σε οξειδωτικά διαβρωτικά περιβάλλοντα των δοκιμίων κατεργασμένων με τις βέλτιστες συνθήκες 
 4. Μελέτη της συμπεριφοράς σε τριβή ολίσθησης των δοκιμίων κατεργασμένων με τις βέλτιστες συνθήκες
 5. Μελέτη της συμπεριφοράς σε μηχανική διάβρωση λόγω στερεών σωματιδίων δοκιμίων κατεργασμένων με τις βέλτιστες συνθήκες
 6. Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ)
 7. Δημοσιότητα – Διάχυση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου

 

Συνολικός Προυπολογισμός Υποέργου: 84,490.00 

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα 

 1. ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 2. ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ
 4. ΤΣΙΠΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών  

 1. ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  
 2. ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΦΑΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
 5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 6.  ΕΒΕΛΖΑΜΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΠ

 

webhostreviewclub.com