Υποέργο 9

 

Τίτλος

Η οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας και οι επιπτώσεις στο Νομό Σερρών από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Economic cooperation between greece and bulgaria and the effects on the prefecture of serres after the bulgarian e.u. integration

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μαγούλιος Γεώργιος

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι της Πράξης: 

Το φυσικό αντικείμενο της έρευνας συνίσταται: στην οικονομική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στη διερεύνηση των επιπτώσεων στο Ν. Σερρών από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε.

 

Παραδοτέα: 

 1. Η υφιστάμενη κατάσταση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας  
 2. Σχεδιασμός πρωτογενών ερευνών  
 3. Οργάνωση και υλοποίηση πρωτογενών ερευνών  
 4. Στατιστική ανάλυση των ευρημάτων της πρωτογενούς έρευνας στις επιχειρήσεις
 5. Στατιστική ανάλυση των ευρημάτων της πρωτογενούς έρευνας στους φορείς του Ν. Σερρών
 6. Προτάσεις πολιτικής και αντιμετώπισης των προβλημάτων

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Υποέργου: 85,000.00 

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα  

 1. ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 2. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 3. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 4. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ
 5. ΚΥΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

 

 Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών  

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 3. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 4. ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 5. ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 6. ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 7. ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΜΙΛΑΝΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

webhostreviewclub.com