Συνοπτικά - 10 Υποέργα

 

Τίτλος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Email

Υποέργο1:Κεντρική Δράση

Καζαρλής Σπύρος

kazarlis(at)teiser.gr

Υποέργο2: CIM-SYMCLASS - Προηγμένες μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης για τη μοντελοποίηση συστημάτων, την ταξινόμηση και την τηλεπισκόπηση: Εφαρμογή στο πρόβλημα ταξινόμησης της κάλυψης γης

Μαστοροκώστας Πάρις

mast(at)teiser.gr

Υποέργο 3: Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση πρωτότυπων μικροκυματικών διαιρετών ισχύος για χρήση σε σύγχρονα συστήματα ασυρμάτων επικοινωνιών

Τσίτσος Στέλιος

s.tsitsos(at)teiser.gr

Υποέργο 4 Εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Σερρών

Κολιόπουλος Παναγιώτης

kolio(at)teiser.gr

Υποέργο 5: ACCESS: Μοντέλα και Μέθοδοι Συν-δημιουργίας Αξίας σε Οικοσυστήματα Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Δημήτριος

dim(at)teiser.gr

Υποέργο 6: Πλαίσιο Υπηρεσιών για τη Χρήση του Κοινωνικού Διαδικτύου σαν Δίκτυο Αισθητήρων: Αναγνώριση Γεγονότων σε Πραγματικό Χρόνο με τη Χρήση Χωρικών, Χρονικών και Σημασιολογικών Αναφορών

Θεοδωρίδου Ευαγγελία

mtheodteiser(at)hotmail.com

Υποέργο 7: Βελτίωση επιφανειακών ιδιοτήτων κραμάτων τιτανίου

Γκότσης Πασχάλης

pkgotsis(at)teiser.gr

Υποέργο 8: Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης του συντελεστή τριβής, μέσω κατάλληλης τελικής επιφανειακής κατεργασίας μεταλλικών επιφανειών

Σοφιαλίδης Δημήτριος

sofialidis(at)teiser.gr

Υποέργο 9: Η οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας και οι επιπτώσεις στο Νομό Σερρών από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μαγούλιος Γεώργιος

magulios(at)teiser.gr

Υποέργο 10: EVADIODE – Εξελικτικό Υλικό (Evolvable Hardware) - Αυτόματη Σχεδίαση Και Υλοποίηση Βέλτιστων Ψηφιακών Διατάξεων Με Χρήση Μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Καζαρλής Σπύρος

kazarlis(at)teiser.gr

webhostreviewclub.com